בנק הפועלים בע”מ סניף מערב ראשון (סניף 234)

פרטי סניף מערב ראשון של בנק הפועלים בע”מ
מספר סניף
234 (מערב ראשון)
מספר בנק
12 (בנק הפועלים בע”מ)
כתובת
מורשת ישראל 15 , ראשון לציון,
טלפון
03-9435227
פקס
03-9435229

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>