הליך הוצאה לפועל הינו הליך אשר נועד לגבות חובות מחייבים שונים, פרטיים ועסקיים, כאשר קיימים מספר תרחישים בולטים לנקיטת הליך זה, הראשון הוא לאחר פסיקת בית משפט והשני הוא על סמך מסמכים המקנים זכויות כספיות דוגמת שטרי חוב, המחאות, שטרי משכנתא ועוד. 

בראשית הדברים, חשוב לומר כי כל עוד החייב משלם את חובו כסדרו אזי ההליך הזה מיותר, והוא נדרש במידה ומתעורר קושי בגביית החוב. בנקודת זמן זו מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ וליווי של איש מקצוע, לרוב כדאי לפנות לקבלת סיוע של עו”ד המתמחה בגביית חוב כספי אשר ילמד את המקרה היטב ויפעל על פי תכנית מסודרת ומובנית.

אז מאיפה מתחילים?

פעולה ראשונה אותה ניתן לבצע היא משלוח מכתב לחייב ובו פירוט החוב והדרישה לסלקו. במכתב יש לצרף נספחים המוכיחים את התביעה כמו פסק דין, העתקי שטרות חוב, מסמכים אחרים וכו’. ככלל, עדיף להגיע להסדר מול החייב שימנע נקיטת הליכי גבייה רשמיים, ובמקרים רבים, גם תשלום מדורג יכול לפתור בעיה. במידה והדבר אינו עוזר אזי יש לפתוח תיק בלשכת ההוצאה לפועל ואז מתקיימות מספר אפשרויות כמו עיקול מיטלטלין ומקרקעין, עיקול באמצעות צד ג’ (במידה ויש בידו רכוש של החייב), כינוס נכסים קיימים המנוהלים על ידי עורך דין ממונה, עיכוב יציאה מהארץ, הפקעת רישיון נהיגה, צו מעצר ועוד.

החייב יכול להתנגד לביצוע שטר מסיבות טכניות ואחרות, כך למשל יכול הוא לטעון שהוא מוגבל באמצעים, לבצע איחוד תיקים ועוד. איחוד תיקים, למשל, מעמיד את הזוכה במצב מיוחד מול החייב שלמעשה חייב כספים למספר נושים. במקרה הזה החזר הכספים ייעשה על פי חלקו בחובות. במקרים של הכרזה על פשיטת רגל מצד החייב יוחזרו חובותיו על פי סדר עדיפויות נושים. קיימים גם מצבים נוספים של גביית חובות לאחר פטירת החייב. כל אלו ואחרים הינם מצבים מורכבים שלשכת ההוצאה לפועל יכולה לעזור בצורה מנהלית, אבל יש צורך לדעת להתנהל מולה. יש צורך להצטייד בסבלנות רבה ולקחת בחשבון שהליך הגבייה אינו פשוט וכרוך, במקרים רבים, בפעילות מורכבת מבחינה טקטית.

על מסלולי הגבייה האפשריים

קיימים מספר מסלולי גבייה שונים, מקוצרים וארוכים, שנקבעים במידה רבה על פי מורכבות התיק והסכומים לגבייה. חוב מקוצר הינו עד לסכום של 10,000 שח ויש צורך ליצור עם החייב קשר ישיר כדי לסגור את התיק ללא נקיטת הליכים. מסלולים אחרים, מורכבים יותר, הינם כאלו שבהם רמת החוב גבוהה יותר ואשר קשורים באלמנטים של איחוד תיקים, פשיטות רגל וכדומה. מכל מקום, גביית חובות היא סיוט של כל זוכה, ולכן, מומלץ לרוב לשכור שירותיו עורך דין הבקיא בהליכים אלו ומכיר את התנהלות לשכת ההוצאה לפועל. כך ניתן יהיה להשיב חזרה ביתר קלות חובות קיימים של חייבים סרבנים. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>