מחסני חשמל רמת גן

יום שלישי9:30–22:00
יום רביעי9:30–22:00
יום חמישי9:30–22:00
יום שישי9:00–15:00
יום שבת21:00–23:00
יום ראשון9:30–22:00
יום שני9:30–22:0

073-254-0121