<strong>הקשר בין בינה מלאכותית לשוק ההון</strong>

הקשר בין בינה מלאכותית לשוק ההון

שילוב AI באסטרטגיות השקעה נוף שוק ההון עובר מהפך, המושפע באופן משמעותי מהופעת הבינה המלאכותית. ממסחר בתדירות גבוהה ועד ליכולות ניתוח נתונים מהירות מאיי-פעם, אין להכחיש את ההשפעה של AI על אסטרטגיות השקעה. בנוסף, ככל שכלי הבינה המלאכותית משתכללים יותר, הפוטנציאל לעיצוב מחדש של טקטיקות השקעה גדל. השילוב הזה של טכנולוגיה ופיננסים סולל את הדרך […]