Happy smiling man

שלושה טיפים לחיים פרודקטיבים יותר

אחת “הבעיות” שתמיד חוזרות אצל עצמאיים היא ניהול הזמן שלהם,אנחנו לא מספיקים לעשות, אנחנו פועלים לכבות שריפותולטפל בבעיות של לקוחות – ולא עוסקים בעיקרבדברים שחשובים... Details